Amazon Quiz

Velkommen til en uhøytidelig test av dine Amazon-kunnskaper.

Vi har samlet diverse spørsmål i flere tester med forskjellig vanskelighetsgrad. Ved å klikke på en av testene nedenfor vil du få inntil 10 spørsmål om Amazon der du krysser av for hvilket svaralternativ du mener er korrekt.

Start gjerne med å oppgi navn, men du kan også være anonym. Men for å få resutatet lagret slik at du kan se hvordan du har klart deg mot de øvrige som har avlagt den samme testen, må du oppgi et navn, initialer eller et et pseudonym.
Velger du derimot ikke å lagre ditt svar, kommer det kun opp det antall riktige svar på dine valg.
Men dette er noe du velger selv.

Du velger selv hvilken rekkefølge av testene du vil svare på.
Når du har krysset av på alle spørsmålene klikker du på "Avgi svar!"-knappen nederst på siden.

For å gjøre testen litt vanskelig oppgis ikke de spørsmålene du eventuelt svarte riktig eller feil på, men kun det antall riktige svar som ble sendt inn.
Om du ikke fikk korrekt svar på alle spørsmålene, gå tilbake og ta testen på nytt.
Linken "Tilbake" fører deg tilbake til denne siden.

Enkelte spørsmål har bilde som en illustrasjon til spørsmålet. Du kan klikke på bildene for å se en større versjon. Det kan også være en understreking på enkelte svaralternativer. Det betyr et utvidet svaralternativ som du må trykke på for å få lest hele alternativet.

Svar på spørsmålene er alle relatert til klubben og Volvo Amazon, og de fleste svarene er å finne på disse hjemmesidene eller i de digitaliserte medlemsbladene.

Tips: Du kan gjerne åpne hjemmesiden i et annet vindu der du kan lete etter svarene på spørsmål du er usikker på.

Ønsker deg lykke til med testene.