Amazon Quiz - Test 5

Deltagernavn:


1. Hvor mange Amazoner ble det produsert av årsmodellen 1966?

95.800
103.400
108.950
119.000
125.600


2. Hvilken stand på en Amazon angis med koden C?

Meget fin stand
Fin stand
Bruksbil
Restaureringsobjekt
Patina


3. Hvilken klasse på en Amazon angis med koden E?

Original
Modifisert
Ombygd
Modifisert/Ombyfd


4. Kan en Amazon av årsmodell 1967 være førstegangsregistrert i 1966?

Ja
Nei


5. Kan en Amazon av årsmodell 1967 være førstegangsregistrert i 1965?

Ja
Nei


6. Kan en Amazon av årsmodell 1967 være førstegangsregistrert i 1968?

Ja
Nei


7. Hvilket chassisnummer er det første offisielle for modellåret 1970?

300.000
310.000
320.000
330.000
340.000


8. Hvor mange forskjellige typer er Amazon laget i?

34
38
43
47
49


9. Hvor mange farger kunne B20 Sport (133341/133342) leveres i?
    Gjelder Volvo’s offisielle fargeprogram.
    Farger fra Sør-Afrika tas ikke med

7
8
9
10
11


10. Hva betyr 9 tallet i det 4. sifferet i typebetegnelsen fom 1961?

USA utførelse
Standardutførelse
Pakkebil
Spesialutførelse