Amazon Quiz - Test 2

Deltagernavn:


1. Hvor mange medlemmer hadde klubben vinteren 2004/2005?

1000
1100
1200
1300
1400


2. Hvilket år ble Norsk Volvo Amazon Klubb stiftet?

1989
1990
1991
1992
1993


3. Hvilket år ble denne hjemmesiden (www.nvak.no) startet?

1997
1998
1999
2000


4. Hva heter medlemsbladet til klubben?

AmazonPosten
VolvoBladet
AmazonBladet
VolvoPosten


5. Kan man melde seg inn i klubben på denne hjemmeside?

Ja
Nei


6. Hva heter siden med informasjon om reservedeler til Amazon?

Deleinfo
Treff/Markeder
Gjestebok


7. Hvor mange utgaver av medlemsbladet utgis normalt i året?

3
4
5
6


8. Kan medlemmer annonsere gratis i medlemsbladet og på nettet?

Ja
Nei


9. Er den årlige Amazon-kalenderen inkludert i medlemskontingenten?

Ja
Nei


10. Inngår klistremerker i klubbrekvisita?

Ja
Nei