Klubbens virksomhet

Treff/møtevirksomhet:
Klubben arrangerer flere treff i løpet av sesongen, både i egen regi og i samarbeid med andre klubber og organisasjoner. I tillegg til disse arrangerer lokalavdelinger av klubben medlemsmøter og utflukter. Se Treff/Utstillinger for sesongens Volvo-relaterte treff.

Klubborgan AmazonPosten:
Klubben utgir sitt eget medlemsblad AmazonPosten som utkommer med 4 utgaver årlig. I tillegg kommer en medlemsmatrikkel som er en oversikt over alle medlemmer og deres Amazoner. Abonnement på AmazonPosten inngår i kontingenten.

Amazon-kalenderen:
Etter ønske fra medlemmene er en Amazon-kalender tatt frem. Denne er trykket med full 4-farge på 12 sider i A4-format. Kalenderen inngår i kontingenten og sendes til medlemmene ved utgivelse (alt. ved innmelding).

Annonsering kjøp/salg:
Norsk Volvo Amazon Klubb formidler kontakt mellom selger og kjøper av biler og deler. Medlemmer kan annonsere på Markedsplassen på klubbens internettsider, og annonsene herfra tas også inn i AmazonPosten når dette utgis. Klubbens medlemmer annonserer gratis både på Internett og i AmazonPosten. Annonser kan sendes inn til redaksjonen eller til klubbens kontaktperson for kjøp og salg.

Omregistrering til autentiske kjennetegn:
For noen år siden ble det åpnet for at kjøretøy som er 30 år eller eldre kunne omregistreres og få tilbake sine opprinnelige kjennetegn. Den gamle typen kjennetegn «forsvant» 31.3.1971, og ble erstattet med de kjennetegnene vi i dag kjenner med 2 bokstaver og 5 siffer. Dette betyr at samtlige av de Amazonene som er solgt nye i Norge har hatt kjennetegn av gammel type. Klubben er meget opptatt av at korrekt, det vil si autentisk, kjennetegn velges ved en eventuell omregistrering.
Se fremgangsmåte ved valg av kjennetegn i artikkelen På ville veier.
Skulle du mot formodning ikke klare å spore opp bilens første/originale kjennetegn står klubben til disposisjon med hensyn til hjelp for å finne dette.