Amazon-kalenderen 2023

 

Se tidligere
utgaver:

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Klikk på bildene ovenfor for å se en større utgave av bildet.
For en PDF-utgave, klikk her: Forside, mai, desember. For å se disse PDF-utgavene trenger du Adobe Acrobat Reader som kan lastes ned gratis her. Klikk på "Download Acrobat Reader" og følg instruksjonene videre.

Bakgrunn for kalenderen
På årsmøtet i 2001 kom det forslag om ikke klubben kunne utgi en kalender med Amazon-bilder. Kalenderen skulle betales med klubbens overskudd og ikke koste medlemmene noe ekstra. Dette syntes årsmøtet var en så god ide at det ble vedtatt å lage en kalender til påfølgende år.
For første gang i 2002 ble derfor Amazon-kalenderen sendt ut til alle klubbens medlemmer.

Utførelse/bilder:
Kalenderen trykkes med fargetrykk på glanset papir i liggende A4-format, tilsvarende medlemsbladet. Den har en side for hver måned, og et nytt Amazon-bilde på hver side. Bildematerialet har medlemmer av klubben sendt inn.

Salg av ekstra kalendre:
Ett eksemplar av Amazon-Kalenderen 2023 sendes gratis til alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år. I tillegg har medlemmer mulighet til å skaffe seg ekstra eksemplar. Klikk på linken "Klubbrekvisita" i menyen til venstre for å bestille dine ekstra eksemplar til å henge på jobben, garasje, gi til venner, etc

Amazon-kalenderen 2024
Det er planlagt en ny kalender for kommende år, og på denne vil det bli benyttet bilder av medlemmenes egne Amazoner. Dersom du ønsker din Amazon på den kalenderen må du sende inn ett eller flere bilder til redaksjonen i god tid før trykking i november. Se type bilder i eksemplene øverst på denne siden. Disse kan være papirbilder som blir returnert uskadd etter bruk, eller digitale bilder (minimum 1600*1200 punkter, og ikke redigert). Bildene sendes/mailes til redaktør:

Norsk Volvo Amazon Klubb
v/Arnt Willy Aardal
Kråkedalsveien 36
4560 Vanse