PDF-versjon PDF-versjon PDF-versjon

Klubben utgir et eget medlemsblad; AmazonPosten. Dette utgis med 4 ordinære utgaver årlig, og er inkludert i medlemskapet.

Fargetrykk i AmazonPosten:
PDF-versjon PDF-versjon PDF-versjon
Fra våren 1996 gjennomgikk bladet en kvalitetsheving, som blant annet innebærer fargetrykk på omslagssidene samt generelt forbedret kvalitet på både bilder og papir.
Våren 1997 fikk bladet nok en kvalitetsheving da fargetrykk på utvalgte sider ble tatt i bruk inni bladet.
I 2001 tok kvalitetsskruen nok en omdreining da alle bladets sider fikk fargetrykk. Som ett av svært få medlemsblader i landet trykkes AmazonPosten med fargetrykk gjennom hele bladet.

Innhold / medlemsbidrag:
Redaksjonen bestreber seg på et mest mulig variert innhold og klubbens medlemmer oppfordres sterkt til å bidra med artikler til bladet. De fleste treff der klubben er representert og noen av de treff der klubbens medlemmer deltar blir referert i bladet
Innholdsmessig varierer bladet meget etter forfattere og årstid, og fra innholdet kan det nevnes emner som:

Lokalstoff
Leserbrev
Treffomtale
Praktisk info
Markedsplass
Medlemsgalleri
Veterancamping
Reiseberetninger
Redaksjonelle meddelser
Treffreferat fra inn- og utland
Presentasjon av nye medlemmer
Opptrykk av reklameannonser fra Volvo

Møte i Oslo/Akershus
1969 Amazon Herregårdsvogn
Treffomtale sommeren 2002
På ville veier
Side 1 Side 2
Medlemsgalleri
Widerøes Lillebror
På vei hjem fra sommerferie
Vervekampanjen 2002
Volvotreff i Ål 2002
Nye medlemmer
Side 1 Side 2
PDF-versjon
PDF-versjon
PDF-versjon

PDF-versjon
PDF-versjon

PDF-versjon
PDF-versjon
PDF-versjon
PDF-versjon
PDF-versjon

Markedsplassen:

AmazonPosten inneholder fast to sider med kjøp- og salgs-annonser, og denne annonseringen er gratis.
Markedsplassen kommer ut til landets største treffgruppe for Amazon-annonser med mer enn 1000 potensielle kjøpere og selgere.
Dersom du skal selge en bil så legg gjerne ved et bilde av den. Er det plass vil bildet komme med i annonsen.
PDF-versjon

Medlemsmatrikkel:
PDF-versjon PDF-versjon PDF-versjon

I tillegg til de ordinære utgivelsene av medlemsbladet blir det gitt ut en medlemsmatrikkel i løpet av året, og i denne finnes oversikt over medlemmene og deres kjøretøy. Medlemsoversikten omfatter en opplisting av samtlige medlemmer sortert både på etternavn og postnummer. Når det gjelder bilene, blir disse sortert både på chassisnummer og kjennetegn. I tillegg blir en del informasjon trukket ut av oversiktene og presentert i form av tabeller og grafer. Matrikkelen inneholder også en del faktaopplysninger og historikk om Amazon.

Redaksjonsadresse:
AmazonPosten
v/ Arnt Willy Aardal
Kråkedalsveien 36
4560 Vanse
Mail til: redaktør

PDF-versjoner
De fleste sidene som er hentet fra AmazonPosten foreligger også som PDF-filer, og disse filene viser hvordan sidene tar seg ut på trykk. Kvaliteten på bilder og grafikk er redusert for å holde filstørrelsen på et akseptabelt nivå (ca 200 kB pr fil). For å se disse filene trenger du programmet Adobe Acrobat Reader og dette kan lastes ned gratis her.