Innmeldingsskjema av nye medlemmer som er vervet av et klubbmedlem

Bruk dette skjema ved verving av nye medlemmer til klubbens. Alle felter merket med * må fylles ut!

Omtale av vervekampanjen

Klubbmedlemmet som verver et medlem til klubben er:
* Medlemsnr :
* Navn :
* Adresse :
* Postnr og Poststed :
* Telefon :
* Email :   **

 ** Bruk emailadressen ingen@mail.no dersom du ikke har email
 
Det nye medlemmet som blir vervet til klubben er:
* Navn :
* Adresse :
* Postnr :
* Poststed :
Land : Dersom annet enn Norge
* Fødselsår :
* Telefon :
* Email :   **

 ** Bruk emailadressen ingen@mail.no dersom vedkommende ikke har email
 
Har tidligere vært medlem : Ja Nei Tidligere medlemsnr.:

  Betalingsform for kontingent:
Betaler med nettbank
Link til ferdig utfylt giro på nettet
Ønsker giro tilsendt
Har betalt kontant
  Type medlemskap:
Standard ( 400,-)
Alderspensjonist ( 300,-)
Utlandet ( 450,-)
Pensjonist Utlandet ( 350,-)
Husstand ( 50,-)
NB!!
For å få alderspensjonist fra fylte 67 år og
husstands -medlemskap godkjent,
må det dokumenteres.
Se forøvrig tekst nederst på siden.

Klubben ønsker et bilde av typeplata og et bilde av bilen. Disse kan du laste opp og legge ved her.
Bildene må være av typen JPEG (.jpg) Mere informasjon om hvordan laste opp bilde, finner du her.
Bilopplysninger - Hvor finner jeg disse? er beskrevet her.
 
Bilde av typeplate:
Bilde av bilen:
På biler av årsmodell 67, 68, 69 og 70 ønsker vi også et tredje bilde
av det chassisnummer som er stanset inn i karosseriet over varmeapparatet.
Bilde av chassisnr.:

Amazon-opplysninger:

Eksempel:
Registreringsnummer: C-22986
Typebetegnelse: 131341 M
Årsmodell: 1967
Chassisnummer: 255301
Originalfarge: 90 Mørkeblå
Nåværende farge: 46 Rød
Velg bilens stand og klasse.
Dersom bilens stand er 'Meget fin stand', 'Fin stand', 'Bruksstand' eller 'Patina',
må det også velges en klassifisering. Velges 'Restaureringsobjekt', kan den velges uten klassifisering.
Bilens stand: C: Bruksstand
Dersom bilen ikke er original, men du vet om den klassifiseres som Modifisert eller Ombygd,
velg M eller E. Men om du ikke vet det, velg ME.
Definisjon på de forskjellige klassifiseringene som er de samme til landstreffet, finner du her.
Klassifisering: E: Ombygd
Er bilen importert: Ja
Importert dato eller år: 2/7-2005 eller 2005
Importert fra: Sverige
Førstegangsreg.dato: 8/11-1966
Dersom det er flere Amazoner så benytt kommentarfeltet nedenfor.

For å få husstandsmedlemskap godkjent, skriv i kommentarfeltet medlemsnr. eller navn på hvem som er hovedmedlem i husstanden.
Vedrørende alderspensjonistmedlemskap må alder dokumenteres ved å sende en kopi av legitimasjon til klubben.

Kommentarer:

 • Når du har fylt inn de forskjellige feltene, klikker du på "Send innmelding" nedenfor.
  VIKTIG informasjon.
  Dersom det oppdages at det skulle ha vært endret noe på de variable feltene ETTER at det er
  trykket 'Send innmelding' og fått innmeldingen godkjent, må det IKKE rettes opp i feltene og
  trykke 'Send innmelding' en gang til. Da innmeldes den samme personen 2 ganger.
  I slike tilfeller kan det sendes en mail til klubbens sekretær med de endringene som skal gjøres.
  Husk henvis til det midlertidige medlemsnr. slik at endringene blir gjort på riktig person.
  (Midlertidig medlemsnr. kommer på neste side etter at 'Send innmelding' er trykket og innmeldingen er godkjent)
  Les derfor nøye igjennom for å se om noen av feltene er feil før det trykkes 'Send innmelding'.

Etter 'Send innmelding' skal du få en kvittering på skjermen med de feltene du har fylt ut.
Hvis ikke, må du gå tilbake hit for å rette opp eventuelle feil og sende innmeldingen på nytt.
Får du fortsatt problemer, send en melding til webmaster via vårt kontaktskjema.