Vervekampanjen

Med bakgrunn i de foregående års vellykkede kampanjer, ønsker styret i NVAK at disse fortsetter. Kampanjene har til formål å aktivere dere til å spre kjennskap om klubbens eksistens i områder der vi normalt ikke kommer til.

For mange er ikke det å ha en Amazon direkte forbundet med veteranbilmiljøet og mange har kort og godt ikke tenkt på at det muligens eksisterer en egen klubb for denne bilmodellen. Når vi ikke oppsøkes aktivt må kjennskap om vår eminente klubbs eksistens og virke pådyttes, og her kommer dere, som vårt beste kontaktnett, inn i bildet. Til tross for sin eksistens siden 1990 er klubben fortsatt relativt ukjent i store deler av landet og vervekampanjene gjør noe aktivt med dette forhold.

Som en takk for innsatsen deler styret ut en premie til de tre som verver flest nye medlemmer til klubben i løpet av året.

Begrensning/regler
Verveåret går fra 1/12 et år til 30/11 neste år og er åpen for alle klubbens medlemmer med unntak av medlemmer av klubbens hovedstyre.

Vervekampanjen pågår hele verveåret og de medlemmene som har verver nye medlemmer i løpet av verveåret, regnes med i sluttresultatet. Etter avsluttet verveår settes det sluttstrek for verveåret og status av årets kampanjen kan gjøres opp.

Det nye medlem som blir vervet, må ha betalt kontingent for at vervingen skal bli godkjent. Det er betalingsdato som avgjør i hvilket verveår vervingen skal gjelde.

Premiering
Styret har, gjeldende fra 2021 justert reglene for premiering,
og har innført en gradert løsning, beskrevet som følger:

Verve 1 medlem gir 20% reduksjon av medlemskontingenten for neste år.
Verve 2 medlemmer gir 50% reduksjon av  medlemskontingent for neste år.
Verve 3 medlemmer gir 1 års gratis medlemskap for neste år.
Verve 4 medlemmer gir en modellbil i tillegg til gratis medlemskap neste år.

Amazon-modellbil i skala 1:43 er av merket Mini­champs. Dette er nyproduserte biler med langt høyere kvalitetskrav enn vanlige lekebiler. Ikke bare finishen i form av lakk og krom er bedre, men bilen er mer detaljert (kromlister, felgkapsler etc.).

For å vinne en premie gjelder det å være aktiv og dele ut mange informasjonsbrosjyrer til Amazon-interesserte som kan tenke seg å bli medlem av klubben. Er du tilstrekkelig overbevisende vil de også betale sin kontingent, ikke bare «tenke på det».
Kontakt styret dersom du trenger informasjonsbrosjyrer, så blir det sendt til deg. Du kan også kontakt styret via vårt kontaktskjema ved å trykke her.

Verving i praksis
På klubbens hjemmesider finner du en link til et skjema til bruk i vervekampanjen. Fyll inn dine egne personopplysninger i skjemaets øvre del der ditt medlemsnummeret er viktig. Navn og adresse til den som blir vervet fylles inn i rubrikkene under, og om vedkommende har en Amazon fylles bilopplysningene inn i skjemaets nederste del.

Skjemaet blir send inn til klubben og vi vil sende ut en giro til innbetaling av medlemskontingent. Når vi får registrert denne som betalt er vervingen fullført, du blir kreditert med en verving og den vervede blir medlem og får tilsendt sine blader

Lykke til i medlemsjakten!


Eksempel på vervepremie