Bilopplysninger - Hvor finner jeg disse?

  <  
Tilbake

Registreringsnummer / Kjennetegn:
Alle Amazoner har et kjennetegn, også de avskiltede. I registeret skilles det ikke mellom registrerte og avskiltede biler. Dette nummeret finnes på bilen, i bilens vognkort eller hos ditt lokale Biltilsyn.

Førstegangsregistreringsdato :
I vognkortet står en dato for når bilen første gang ble registrert her i landet (Reg. første gang i Norge). På bruktimporterte biler kan denne dato skille seg ganske mye fra årsmodell. Denne dato kan du også få oppgitt ved henvendelse til ditt lokale Biltilsyn.

Årsmodell:
Alle Amazoner er av en årsmodell, og denne er ikke nødvendigvis den samme som registreringsår. Årsmodell identifiseres ut fra bilens typebetegnelse eller chassisnummer. Ikke bruk vognkortets eller Biltilsynets registreringsår.

Typebetegnelse:
Alle Amazoner har en typebetegnelse bestående av et antall siffer og bokstaver. Denne finnes på en plate over pedalopphenget på bilens torpedovegg, eller innstanset i karosseriet over varmeapparatet, i bilens vonkort (Modell/type) eller hos ditt lokale Biltilsyn.

Chassisnummer / Understellsnummer:
Alle Amazoner har et chassisnummer. Dette finnes på en plate over pedalopphenget på bilens torpedovegg, eller innstanset i karosseriet over varmeapparatet, i bilens vognkort (Understellsnummer) eller hos ditt lokale Biltilsyn.

Fargenummer / navn:
Alle Amazoner har en kode som angir bilens originalfarge. Fargekoden finnes på en plate over pedalopphenget på bilens torpedovegg, og har to siffer (unntaksvis tre siffer). I tillegg ønskes den fargen bilen har for tiden, også om denne ikke er original.

Stand:
Med bilens stand menes hvordan bilen ser ut, og til dette benyttes en bokstavkode.
Oppgi kun en bokstav - den som beskriver bilen best.

Standkode Beskrivelse
A Meget fin stand
B Fin stand
C Bruksstand
D Restaureringsobjekt
P Patina

Klassifisering:
Med bilens klassifisering menes hvilken klasse bilen er i, og til dette benyttes en bokstavkode.
Oppgi kun en kode - den som beskriver bilen best.
Beskrivelse av de forskjellige klassene som er de samme til landstreffet, finner du her.

 
Klassekode Beskrivelse
F Original
M Modifisert
E Ombygd
ME Modifisert/Ombygd

Plassering av chassisnummer, typebetegnelse og fargekode i motorrom:

Bildet viser hvor i motorrommet chassisnummer og typebetegnelse er plassert (angitt med piler). Disse opplysningene kan enten være stanset inn i karosseriet over varmeapparatet (senere modeller) eller stanset inn på en plate over pedalopphenget til høyre i bildet (tidligere modeller).


Eksempel på typeplaten som sitter i motorrommet over pedalopphenget. Øverst typebetegnelsen (132341 M) deretter fargekoden (46), interiørkode og kode for utførelse (S-nummer). Årsmodeller frem til og med 1966 har chassisnummeret på platen, men på 67-modellen og senere er dettte erstattet av utførelse-nummeret (S-). I sistnevnte tilfelle er chassisnummeret (sammen med typebetegnelsen) stanset inn på torpedoveggen over varmeapparatet (et fåtall biler har disse opplysninger stanset inn i torpedoveggen mellom batteri og varmeapparat.