Typebetegnelser:

For alle som ikke er inneforstått med typebetegnelsene kommer denne siden som forhåpentligvis vil hjelpe til med forståelsen av sifrene og bokstavene som mange i klubben er svært opptatt av. Typebetegnelse inneholder informasjon om en rekke forhold ved bilen, som f.eks. motor- og girkassealternativ, og kjennskap til dette kan være til hjelp ved en eventuell restaurering. Volvo endret typebetegnelsen ved overgangen fra 1960- til 1961-modellene, hvilket forklarer sidens todeling.

Typebetegnelser - årsmodell 1957 - 1960
De første årsmodellene hadde en typebetegnelse der man la til nye siffer og bokstaver ved behov, og det var ikke et system i betegnelsen. Siden PV?en hadde sifferbetegnelsen «110» ble den naturlig å gi Amazonen sifrene «120». Tredje siffer angir om det er en sport «2» eller ikke «1». 08 betyr at det er en Amazon i USA-utførelse. Den U som står i typebetegnelsen på 1959 og 1960 modellene betyr at bilen er understellsbehandlet. Dette var ikke standard på tidligere modeller, men noe man fikk betale ekstra for. Som det fremgår av tabell 1 gikk Volvo tidlig over til å benytte 121 og 122 som første sifferkombinasjon etter hvilken motor bilen hadde, men de neste sifrene var fortsatt ikke logiske, spesielt ikke fjerde siffer som aldri var annet enn 0.

Tabell 1: Sammenstilling av årsmodell, typebetegnelse, motor og girkassealternativ og utførelse for årsmodellene 1957 til 1960.

Årsmodell

Typebetegnelse

Motor

Girkasse

Utførelse

1957

P 1200

B16A

H6

1957

P 1200 V/H

B16A

H6

1958

P 1200 VB/HB

B16A

M4

1958

P 12104 VB/HB

B16A

M4

1958

P 12204 VB/HB

B16B

M4

1958

P 12206 VB/HB

B16B

M4

1959

P 12104 UVB/UHB

B16A

M4

1959

P 12204 UVB/UHB

B16B

M4

Export

1959

P 12206 UVB/UHB

B16B

M4

1959

P 12208 UVB/UHB

B16B

M4

USA

1960

P 12104 UVB/UHB

B16A

M4

Export

1960

P 12106 UVB/UHB

B16A

M4

1960

P 12206 UVB/UHB

B16B

M4

1960

P 12208 UVB/UHB

B16B

M4

USA

Typebetegnelse - årsmodell 1961 - 1970
Årsmodellene f.o.m. 1961 t.o.m. 1970 har et enklere og langt mer logisk system for typebetegnelse der hver bokstav og siffer har en spesiell betydning. Systemet for typebetegnelse som ble innført på 1961 modellen viste seg å være tilstrekkelig til å beskrive bilen, så systemet ble videreført på bl.a. 140-serien med kun mindre endringer. Systemet ble da utvidet med et ekstra siffer siden tredje siffer med det nye systemet angir antall dører f.eks «142, 144 og 145».

1. og 2. siffer: P 13235 VD Karosserivariant

  12 - Firedørs sedan (P120)
  13 - Todørs sedan (P130)
  22 - Herregårdsvogn (P220)

3. siffer: P 13235 VD Motoralternativ

  1 - B16A, B18A, B20A. Enkel Zenith/Stromberg forgasser
  2 - B16B, B18D. To enkle SU-forgassere
  3 - B18B, B20B. To enkle SU-forgassere

4. siffer: P 13235 VD Utførelse

  2 - Standardutførelse (Favorit)
  3 - Spesialutførelse, den vanligste utførelse på norske Amazoner
  4 - USA utførelse (eksport til USA og Canada)
  9 - Pakke, bil i deler for eksport og montering i utlandet

5. siffer: P 13235 VD Girkassealternativ

  1 - M30 Tretrinns manuell (Favorit)
  2 - M30 Tretrinns manuell (rimelig utgave av Amazon i 62 og 63)
  3 - M31 Tretrinns manuell med overdrive
  4 - M40 Firetrinns manuell
  5 - M41 Firetrinns manuell med overdrive
  6 - BW35 Tretrinns automat
  8 - M40RV Firetrinns (M40) med rattgir

6. bokstav/siffer: P 13235 VD Rattets plassering

  V/1 - Venstrestyrt
  H/2 - Høyrestyrt

  V- og H-betegnelsen finnes til og med 66 modellen. På 67 modellen ble bokstavene «V» og «H» erstattet med sifrene «1» og «2» for henholdsvis venstre- og høyrestyrt.

7. bokstav: P 13235 VD Årsmodell

  Tabell 2 viser bokstavkoden for årsmodell. Legg merke til at bokstavkodeserie til firedørs sedan (P120) skiller seg fra serien til todørs sedan og Herregårdsvogn, henholdsvis P130 og P220. På 67 modellen ble bokstavkodeseriene samkjørt slik at de fra nå av var like uansett karosserivariant og bilmodell (Amazon med alle tre karosseriervarianter, Duett, P1800, 140-serien med sine tre karosserier og 164).

Tabell 2: Bokstavkoder for årsmodellene 1961 til 1970.
Årsmodell Karosserivariant
P120 P130 P220
61 D
62 E A A
63 F B B
64 G D D
65 K E E
66 L F F
67 M M M
68 P P
69 S S
70 T

Plassering av platen med typebetegnelse kan du lese mer om på siden Bilopplysninger.