Chassisnummerserier og produksjonstall

Chassisnummer
Hver Amazon får tildelt et chassisnummer fra fabrikk og dette nummeret er unikt for en gitt karosserivariant. Chassisnummeret starter på 1 og løper fortløpende og hver karosserivariant (2-dørs sedan - P130, 4-dørs sedan - P120 og Herregårdsvogn - P220) har sin egen serie.
Chassisnummerene til årsmodell 1957 og 1958 4-dørs sedan griper inn i hverandre. Ved produksjon av 57-modellen oppsto huller i serien og disse hullene ble tettet når produksjonen av 58-modellen tok til.
Tabellene nedenunder (tabell 1 - 3) angir første og siste chassisnummer i en serie til en årsmodell, samt antall produserte eksemplar av årsmodellen.

Tabell 1: Chassisnummerserier og produksjonstall for firedørs sedan

Årsmodell

Chassisnummer

Antall

 første

 siste

1957

1

5 272

5 184

1958

4 436

14 999

9 815

1959

15 000

32 999

18 000

1960

33 000

54 399

21 400

1961

54 400

84 299

29 900

1962

84 300

112 799

28 500

1963

112 800

139 999

27 200

1964

140 000

166 399

26 400

1965

166 400

193 799

27 400

1966

193 800

225 049

31 250

1967

225 050

234 653

9 604

Tabell 2: Chassisnummerserier og produksjonstall for todørs sedan

Årsmodell

Chassisnummer

Antall

første

siste

1962

1

10 499

10 499

1963

10 500

39 999

29 500

1964

40 000

84 599

44 600

1965

84 600

144 399

59 800

1966

144 400

216 949

72 550

1967

216 950

279 899

62 950

1968

279 900

312 499

32 600

1969

312 500

339 999

27 500

1970

340 000

359 918

19 919

Tabell 3: Chassisnummerserier og produksjonstall for Herregårdsvogn

Årsmodell

Chassisnummer

Antall

første

siste

1962

1

1 399

1 399

1963

1 400

8 274

6 875

1964

8 275

17 949

9 675

1965

17 950

29 399

11 450

1966

29 400

44 599

15 200

1967

44 600

61 799

17 200

1968

61 800

70 299

8 500

1969

70 300

73 220

2 921


Plassering av platen med chassisnummer kan du lese mer om på siden Bilopplysninger.

Produksjonstall

Tabell 4 angir antall produserte eksemplar fordelt på årsmodell og karosserivariant,
samt total produksjon av hver årsmodell og karosserivariant.

Tabell 4: Produksjonstall for Amazon.

Årsmodell

Karosseritype

Samlet

P120

P130

P220

1957

5 184

5 184

1958

9 815

9 815

1959

18 000

18 000

1960

21 400

21 400

1961

29 900

29 900

1962

28 500

10 499

1 399

40 398

1963

27 200

29 500

6 875

63 575

1964

26 400

44 600

9 675

80 675

1965

27 400

59 800

11 450

98 650

1966

31 250

72 550

15 200

119 000

1967

9 604

62 950

17 200

89 754

1968

32 600

8 500

41 100

1969

27 500

2 921

30 421

1970

19 919

19 919

Sum

234 653

359 918

73 220

667 791