Praktiske opplysninger

Klubbadresse:
 
Kontonummer:

Norsk Volvo Amazon Klubb
Postboks 424
N-1323 Høvik
Norway

Org. nr.: 981 582 829
URL: www.nvak.no
Mail til klubben: email


Bankgiro: 7878.05.24773


IBAN:
Bank: DnB
SWIFT: DNBANOKKXXX
A/C for international payments: NO05 7878 0524 773

Vedtekte og statutter:

Vedtekter og statutter for NVAK vedtatt på årsmøtet i 2013, finner du her.

Kontaktpersoner (AmazonPosten, www.nvak.no, LMK-Kontakt, Valgkomité og Revisor):
 

Redaktør AmazonPosten
Arnt Willy Aardal
Kråkedalsveien 36    
4560 Vanse
Tlf. 917 08 448   
email: redaktør
Webmaster
Kjell Hallberg
Ståviveien 7c
1339 Vøyenenga
Tlf. 936 61 724 / 67 13 47 34
email: webmaster
LMK Kontakt
Pål-Magnus Lilleberg
Haneborgveien 510
1930 Aurskog
Tlf: 957 43 661 (kl 18 - 21)
email: LMK-kontakt
           LMK-Nytt

  Valgkomité
Knut Schei
Starvn. 42a
1088 Oslo
Tlf: 930 85 935
email: valgkomite

Valgkomité
Per Harald Ajer
Bråtavn. 6
3420 Lierskogen
Tlf. 32 85 15 11


Valgkomité
Egel Holmquist
Øvreskogen 18
3430 Spikkestad
Tlf. 905 16 508
email: valgkomite

Revisor
Aasmund Kleve
Otto Rykkinnsvei 16
1349 Rykkinn
Tlf: 67 13 26 40


Medlemskontingent:

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter anbefaling fra klubbens styre og inkluderer ett års medlemskap og i tillegg medlemskap i evt. lokalavdelingen som klubben måtte ha i ditt nærområde.
For tiden er kontingenten satt til kr 400,-.Klubben tar ikke innmeldingsgebyr.
Inkludert i medlemskapet er også 3-4 utgaver av AmazonPosten. Bladet er til stor del skrevet av medlemmene selv og blir da svært variert med tanke på innhold og vinkling. Medlemmene oppfordres til å skrive artikler om sin bil, en tur eller referat fra et treff de har vært på.
Det utgis også en matrikkel som er en oversikt over medlemmer og deres Amazoner, samt faktaopplysning om bilen.
En kalender med et nytt Amazon-bilde for hver måned. Bildene i kalenderen er stort sett av medlemmenes egne biler.
Styret står til disposisjon om du trenger hjelp av teknisk eller historisk art om Amazon, eller kontakter for å få tak i deler.
Hjemmeside på Internett med bl.a. treffoversikt og markedsplass der du gratis kan annonsere biler og deler.
Tilgang til å kjøpe diverse klubbrekvisita.

Medlemmer bosatt i utlandet får et tilleggsgebyr på NOK 50 for dekking av bankgebyr og dyrere porto (medlemmet betaler totalt NOK 450,-).

Alderspensjonister betaler en redusert kontingent på kr 300,- (alder må dokumenteres).

Husstandsmedlemmer (dersom det allerede er et hovedmedlem i husstanden) betaler en kontingent på kr. 50,-.
Som husstandsmedlem er du fullverdig medlem, men forskjellen på husstands- og hovedmedlemskap er at hoved-medlemmet mottar klubbladene og andre utsendelser som klubben eller lokalavdelingen måtte gjøre.

<  Tilbake