Styret:

Klubben ledes av et hovedstyre.
Dette består av leder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og ungdomsrepresentant.
Styret velges av årsmøtet, og for denne perioden består styret av følgende tillitsvalgte:
Andre kontaktpersoner som redaktør, webmaster, LMK-Kontakt, Valgkomité og Revisor, trykk her.

Ved å klikke her, får du en oversikt over styresammensetninger pr. år fra 1990.

Leder
Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2024
1209
Arve Larsen
Nordlandsveien 4
3531 Krokkleiva
412 78 939

Sekretær
Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
3627
Ole Even Selnes
Leiv Erikssons gt. 7
3048 Drammen
942 65 211


Kasserer

Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
2650
Kjell Hallberg
Ståviveien 7c
1339 Vøyenenga
936 61 724
Styremedlem 1
Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
3353
Egel Holmquist
Øvreskogen 18
3430 Spikkestad
905 16 508
Styremedlem 2
Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2024
3161
Lars Erlend Kielland
Kongsvn. 93
2380 Brumunddal
993 79 921


Styremedlem 3

Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2024
2690
Hans-Petter Aamodt
Brandvoldgt. 10a
2000 Lillestrøm
924 66 787


Styremedlem 4

Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2024
4119
Martinius Lilleberg
Haneborgvn. 510
1930 Aurskog
476 30 033 


Styremedlem 5

Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2024
3298
Erik Skifjeld Endre
Granfaret 6
1405 Langhus
996 27 069

Ungdoms
representant

Medlemsnr:
Navn:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2024
4120
Cedrick Lilleberg
Haneborgvn. 510
1930 Aurskog