Styret:

Klubben ledes av et hovedstyre. Dette består av leder, sekretær, kasserer, samt fire styremedlemmer.
Styret velges av årsmøtet, og for 2022/2023 består styret av følgende tillitsvalgte:
Andre kontaktpersoner som redaktør, webmaster, LMK-Kontakt, Valgkomité og Revisor, trykk her.

Ved å klikke her, får du en oversikt over styresammensetninger pr. år fra 1990.

Leder
Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2022
Arve Larsen
1209
Nordlandsveien 4
3531 Krokkleiva
412 78 939

Sekretær
Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
Ole Even Selnes
3627
Leiv Erikssons gt. 7
3048 Drammen
942 65 211


Kasserer

Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
Kjell Hallberg
2650
Ståviveien 7c
1339 Vøyenenga
936 61 724
Styremedlem 1
Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2023
Egel Holmquist
3353
Øvreskogen 18
3430 Spikkestad
905 16 508
Styremedlem 2
Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:
Valgt for 2 år på årsmøtet i 2022
Jon Rafn Hansen
1107
Terrasseveien 24
3470 Slemmestad
466 29 216


Styremedlem 3

Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2023
Jan Arvid Wisløff
3650
Greverudåsen 6
1415 Oppegård
934 83 502


Styremedlem 4

Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2023
Lars Erlend Kielland
3161
Kongsvn. 93
2380 Brumunddal
993 79 921


Styremedlem 5

Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2023
Erik Skifjeld Endre
3298
Granfaret 6
1405 Langhus
996 27 069

Ungdoms
representant

Navn:
Medlemsnr:
Adresse:

Telefon:

Valgt for 1 år på årsmøtet i 2023
Martinius Lilleberg
4119
Haneborgvn. 510
1930 Aurskog
476 30 033