Medlemsgalleriet 2005

Dette er medlemmenes bilder av egne biler.
Bildene er tidligere offentliggjort på AmazonPostens medlemsgalleri i 2005.
Det ble utgitt 5 blader i 2005.
AmazonPosten 1-2005 med matrikkel har ikke medlemsgalleri på siste siden.
Klikk på bildene for å se et større bilde.

AmazonPosten 2-2005

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2532
Geir Laukelid
Gulsetkåsa 10
3743 Skien
416 51 722
D-4183
13134 VE
1965
120.734
89
Lyseblå
C

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2358
Odd Arvid Johansen
Mathias Weideborgsv. 7
2340 Løten
62 59 17 27
E-1408
133341 T
1970
344.659
42
Californiahvit
B

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
1181
Harry Larsen
Utstranda 582
3531 Krokkleiva
32 16 06 68
K-56773
131341 S
1969
339.425
19
Sort
B

AmazonPosten 3-2005

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :
Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
1361
Tommy Gilberg
7629 Ytterøy
74 08 97 54
T-2606
131341 S
1969
329.660
94
Mørkegrønn met *
B

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2575
Øystein Andreassen
Skogvn. 8
2819 Gjøvik
61 18 00 46
E-1416
13121 VF
1966
184.222
79
Perlehvit
C

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
189
Aasmund Kleve
Otto Rykkinnsv. 16
1349 Rykkinn
67 13 26 40
K-4774
133351 M
1967
230.021
94
Mørkegrønn
B

AmazonPosten 4-2005

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
Kommentar :
1997
Morten Granvold
Kongsvn. 68
1177 Oslo
928 55 117
H-71042
133341 T
1970
340.490
46
Rød
B
Les mer om bilen i egen artikkel i bladet.

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2349
Geir Kristiansen
Christine Straysv. 8
3610 Kongsberg
32 73 27 36
U-73118
131341 M
1967
253.774
79
Perlehvit
B

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
1696
Andreas Rønsdal
Gamle Mossevei 5
1430 Ås
402 02 700
31-96-82
131341 P
1968
303.276
96
Mørkeblå
C

AmazonPosten 5-2005

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2524
Helge Dalsbø
Morkadalen
6750 Stadlandet
57 85 99 29
16-16-47
12234 VE
1962
92.700
46
Rød
A

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2436
Trond DahleJohansen
Ålestrandvn. 6
1621 Gressvik
69 32 71 16
B-4619
221341 S
1969
73.130
99
Mellomblå
C

Medlemsnr :
Eier :
Adresse :

Telefon :
Reg.nr :
Typebet :
Modell :
Chassisnr :
Fargekode :
Farge :
Stand :
2336
Åge Rune Engebretsen
Skaun
2340 Løten
62 50 84 02
D-57788
131211 P
1968
311.417
46
Rød
B