Terminliste

[treffkalender] [admin]
Herved følger en kort omtale av sesongens viktigste treff sett med Volvo-øyne. Mer informasjon om det enkelte treff kan innhentes fra treffets kontaktperson, men du kan også ta kontakt med klubbens styre. Referater fra tidligere års treff er å finne i tidligere utgaver av AmazonPosten.
Andre Volvo-relaterte treff finnes hos andre Volvo-klubbers hjemmesider. Linker til disse finnes på siden Nyttige linker. Det vises også til LMKs sammenstilling av treff i Norge.

Juni måned

17. - 19.Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff 2022
NVAK’s landstreff 2022 skal avholdes på Storsand Gård Camping, 7563 Malvik i helgen 17. - 19. juni 2022.
Sett av denne datoen allerede nå for et hyggelig samvær med andre medlemmer av klubben.
Bestilling av hytter kan kun gjøres på hjemmesiden til NVAK i perioden 20. januar til 20. april 2022.
Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

Vi sees på landstreffet og ønsker dere alle velkommen.


Styret i NVAK
Kontaktperson: Kjell Hallberg/Arve Larsen, tlf. 936 61 724/412 78 939