Interaktiv terminliste

Layout
Til venstre på siden finner du en kalender som viser inneværende måned. Til høyre for denne finner du en liste over de treff som blir avholdt den måneden. Klikk på treffets tittel i denne listen og du får frem mer informasjon om treffet under kalender/treffliste. I kalenderen har enkelte dager blå understreket dato (fargen endres til rød når datoen er klikket på), og klikk på disse datoene henter frem informasjon om treffet som arrangeres den dagen og viser denne under kalender/treffliste.

Navigering
Kalenderen som vises er i utgangspunktet inneværende måned (f.eks. vil juni vises gjennom hele juni måned). Under kalenderen finner du to piler der "pil venstre" betyr "vis forrige måned", mens "pil høyre" betyr "vis neste måned. Firkanten i midten betyr "vis inneværende måned". Under disse finner du tallene 1 - 12 og klikk på disse henter opp respektive måned (f.eks vil klikk på tallet 7 hente opp juli måned).
Kalenderen er riktig for årene 1970 - 2038 og du kan bla deg frem eller tilbake i tid innenfor disse årene.

Treff med egen informasjonsside
Dersom et treff har en egen side med mer informasjon vises linken til denne nederst på siden. Denne linken kan evt. åpne hjemmesiden til arrangørklubben og du må da gå videre inn i klubbens terminliste og finne denne informasjonssiden.

Treffliste
Kalenderen gir oversikt over hva som skjer den enkelte måned. En oversikt over hele sesongens treff finner du ved å klikke på "treffliste"-linken øverst i høyre hjørne. Du får nå opp en liste over alle treffene sortert på dato, omtrent slik terminlisten var tidligere. Klikk på "treffkalender"-linken og du kommer tilbake til den kalenderbaserte terminlisten.

Klikk her for å gå tilbake.