Matrikkel og AmazonPosten for Norsk Volvo Amazon Klubb
 

<  Tilbake
  
  Angående matrikkelen på nettet

  På årsmøtet i 2012 ble det etterspurt om ikke matrikkelen kunne leses og skrives ut fra hjemmesiden til NVAK
  i.o.m. at matrikkelen i papirform ikke skulle komme ut hvert år og for å få en mest mulig oppdatert matrikkel til enhver tid.

  Matrikkelen er nå tilgjengelig på nettet, men kun for medlemmer av NVAK med gyldig medlemskap.
  I matrikkelen er det personopplysninger på alle medlemmene.
  Derfor må medlemmer som ønsker å få tilgang til matrikkelen registrere seg som brukere.
  Ved godkjent registrering av medlemmet, blir det generert et passord som sendes på mail til den registrert mailadressen.
  Dette passordet må brukes ved første gangs pålogging. Du kan også gå inn på Min Side og endre det tilsendte passordet til ditt eget.
  Ved pålogging må medlemsnummer, mailadresse og passord skrives inn.

  Styret i NVAK ønsker deg velkommen som bruker og håper du får glede av matrikkelen på nettet.
  
  Velg et av alternativene under for å logge deg på eller registrere deg som bruker.

Matrikkel oppdatert pr. 23.07.2024

Kun for medlemmer av NVAK med gyldig medlemskap

Digitalisering av tidligere utgitte utgaver av AmazonPosten.

Styret og vår redaktør satte igang et prosjekt i 2022 hvor målet var at alle utgitte utgaver
av AmazonPosten digitaliseres slik at de kan leses på nettet.
Vi startet med 1. utgaven fra 1990 og har lagt ut pr. d.d. alle utgitte blader av AmazonPosten.
Under ser du en oversikt av tilgjengelige blader du kan lese, men det er satt en sperrefrist for ny blader på 18 måneder.
Det vil si at nye blader ikke dukker opp på skjermen før det har gått 18 måneder siden utgivelsen av bladet.

Les mere her på Nytt fra styret fra 9/3-2022 hvordan du får logget deg på for å få tilgang til AmazonPosten/Matrikkelen.


Tilgjengelige utgaver av AmazonPosten som du kan lese på nettet.
'M' etter år-utgavenr. angir at utgaven er en matrikkel (oversikt over medlemmer og deres biler)

Logg deg på matrikkelen eller registrer deg som ny bruker
for å lese tidligere utgaver av AmazonPosten.

ÅrUtgave
12345
2022
2022-1

2022-2

2022-3
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2021
2021-1

2021-2

2021-3/4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2020
2020-1

2020-2

2020-3

2020-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2019
2019-1

2019-2

2019-3
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2018
2018-1

2018-2

2018-3/4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2017
2017-1

2017-2

2017-3/4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2016
2016-1

2016-2

2016-3

2016-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2015
2015-1

2015-2

2015-3

2015-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2014
2014-1

2014-2

2014-3

2014-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2013
2013-1

2013-2

2013-3

2013-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2012
2012-1

2012-2

2012-3

2012-4
Matrikkel
Medl. nr.
Navn
Postnr.
Reg. nr.
Typebet.
Modell
Fargenr.
2011
2011-1

2011-2 M

2011-3

2011-4
2010
2010-1

2010-2 M

2010-3

2010-4
2009
2009-1

2009-2 M

2009-3

2009-4

2009-5
2008
2008-1

2008-2 M

2008-3

2008-4

2008-5
2007
2007-1 M

2007-2

2007-3
2006
2006-1 M

2006-2

2006-3

2006-4

2006-5
2005
2005-1 M

2005-2

2005-3

2005-4

2005-5
2004
2004-1 M

2004-2

2004-3

2004-4

2004-5
2003
2003-1 M

2003-2

2003-3

2003-4

2003-5
2002
2002-1

2002-2 M

2002-3

2002-4

2002-5
2001
2001-1 M

2001-2

2001-3
2000
2000-1

2000-2 M

2000-3

2000-4

2000-5
1999
1999-1

1999-2 M

1999-3

1999-4

1999-5
1998
1998-1 M

1998-2

1998-3

1998-4
1997
1997-1

1997-2

1997-3

1997-4
1996
1996-1

1996-2

1996-3

1996-4

1996-5 M
1995
1995-1

1995-2

1995-3

1995-4

1995-5 M
1994
1994-1

1994-2

1994-3

1994-4

1994-5 M
1993
1993-1

1993-2

1993-3

1993-4 M
1992
1992-1

1992-2

1992-3
1991
1991-1

1991-2

1991-3
1990
1990-1