Oslo/Akershus lokalavdelingens møtelokale

Frognerseteren
Holmenkollveien 200,  0791 Oslo
Hjemmeside.:
www.frognerseteren.no/

  
Vis større kart