Bestilling av NVAK Klubbjakke Modell 5

Alle feltene som har svart tekst, er med i standard jakke. Unntaket er Emblem på fronten og Emblem 1 på armene.
Velger du Eget Emblem eller Emblem med sverd/tatoo eller bare tatoo mønster, blir det tillegg i prisen.
Alle feltene med svart tekst må fylles ut for at bestillingen skal bli godkjent av systemet.
Felter med blå skrift er tillegg og valgfrie om de skal være med.

Dersom noen av standard feltene ikke er fylt ut, kommer det en feilmelding på skjermen etter at det er trykket 'Send bestilling'.
Vær oppmerksom på at plassering av emblemer og tekst er omtrentlig og at størrelse kan vær annerledes enn på tegningen.
 

I stedet for de faste valgbare emblemene på front, rygg og armene, er det mulighet til å ha sitt eget emblem på klubbjakken.
Bildene må være av typen JPEG (.jpg) Mere informasjon om hvordan laste opp bilde, finner du her.
NB! Beskyttede navn og logoer tillates ikke, slik som navnet VOLVO eller jernhandlermerke, Volvo-logo etc.

Eget emblem Front.:  

Eget emblem Rygg.:  

Eget emblem Høyre arm.:  

Eget emblem Venstre arm.:  


Farge Krage.:  

 

Farge Skulderklaffer

Egen tekst
Krage.:
Farge rundt Skulderklaffer
Type skrift.: Egen tekst
Skulderklaffer
Farge på brodert
egen tekst.:
Type skrift
Farge Amazon front.:   Farge på brodert
egen tekst
Egen tekst Front.:   Emblem Front/Eget emblem
Type skrift.: Farge NVAK tekst
Farge på brodert
egen tekst.:
Venstre arm: Ytterste felt
Høyre arm: Ytterste felt.: Venstre arm: Innerste felt
Høyre arm: Innerste felt.: Lommeklaffer
Front: Øverste felt.:  
  Front: Midterste felt.: Avtakbare armer
Front: Nederste felt.: Farge på søm mellom feltene
   
  Farge Amazon rygg
Egen tekst Rygg.:             
 eller et Eget emblem
Type skrift.: Farge Rygg
Farge på brodert
egen tekst.:
 
   
   

Isolering i jakka.: 

Farge fast tekst
   

 


Emblemer Venstre arm.:
Emblem 1.:
eller et Eget emblem       
Farge på brodert sverdblad eller tatoo.:
 
Emblem 2 og 3 kan ikke kombineres med sverdblad eller tatoo mønster.
Emblem 2.:
Emblem 3.:
Dersom flere enn ett emblem.:
Plassering i.:

 
 
 

Emblemer Høyre arm.:
Emblem 1.:
eller et Eget emblem       
Farge på brodert sverdblad eller tatoo.:
 
Emblem 2 og 3 kan ikke kombineres med sverdblad eller tatoo mønster.
Emblem 2.:
Emblem 3.:
Dersom flere enn ett emblem.:
Plassering i.:

 
 
 

 Bestilling:
 

Ved barnestørrelse, oppgi      
barnets høyde i meldingsfeltet.     
Jakke Størrelse.:      
 


Jakkene er små i størrelse.
Velg derfor en størrelse
større enn du til vanlig gjør.
 
                                 Hvem bestiller.:    
    (Dersom varene skal sendes til en annen adresse, skriv dette i meldingsfeltet)
                                Alle felter merket med * må fylles ut!
Medlemsnr :  
* Navn :
Adresse :
* Postnr :
* Poststed :
Land:
* Telefon :
* Email :   *
 
Betalingsform : Betaler med nettbank. Trenger ikke faktura tilsendt.
Ønsker faktura tilsendt på mail.

* Bruk emailadressen ingen@mail.no dersom du ikke har email.
* Har du en mailadresse, blir det sendt en ordrebekreftelse til oppgitt adresse.
* Oppgi enten telefonnr eller emailadresse i tilfelle noen må ta kontakt angående bestillingen.
 
Det kan kun bestilles 1 jakke pr ordre. Dette for at Arve skal ha en oversiktlig bestilling og at det ikke blir misforståelser vedr. bestillingen. Skal du bestille flere jakker, skriv i meldingsfeltet Jakke 2 ved neste bestilling og eventuelt Jakke 3 ved bestilling deretter o.s.v.
Ellers kan vi tro at det er trykket 2 ganger på 'Send bestilling' ved en feil.
   
Melding:
 • Når du har fylt inn de forskjellige valgene, klikker du på "Send bestilling" nedenfor.
  VIKTIG informasjon.
  Dersom det oppdages at det skulle ha vært endret noe på de valgbare feltene ETTER at det er trykket 'Send bestilling' og fått bestillingen godkjent, må det IKKE rettes opp i feltene og trykke 'Send bestilling' en gang til. Da bestilles det en ny jakke i tillegg til den forrige.
  I slike tilfeller kan det sendes en mail til Arve med de endringene som skal gjøres.
  Husk henvis til ordrenr. slik at endringene blir gjort på riktig ordre.
  (Ordrenr. kommer på neste side etter at 'Send bestilling' er trykket og bestillingen godkjent)
  Les derfor nøye igjennom for å se om noen av valgene er feil før det trykkes 'Send bestilling'.
Mulighet for å bestille klubbjakke
ble avsluttet 17. mars 2024.
Men det åpnes igjen 1. november 2024
Send eventuelt en mail til Arve.
 

Etter 'Send bestilling', skal det komme en kvittering på skjermen med de feltene som er fylt ut.
Hvis ikke, må du gå tilbake hit for å rette opp eventuelle feil og sende skjemaet på nytt.
Får du fortsatt problemer, send en mail til webmaster.