LMK nytt

Klubbens LMK Kontaktperson
Pål-Magnus Lilleberg
Lierfoss
1930 Aurskog
Tlf: 957 43 661 (kl 18 - 21)
email: LMK-kontakt
 


Nov-2011

LMK og Tennant/Gjensidiges informasjon om fusjonering

For å unngå misforståelser om brevet som den siste uken gikk ut til alle
Tennants kunder om den praktiske og endelige fusjoneringen av Tennant og
Gjensidige forsikring, sender LMK ut denne korte informasjonen.

*********************************************

ALLE kunder i Tennant har i november fått et brev som sier at deres
eksisterende forsikringer videreføres med Gjensidige Forsikring som
forsikringsgiver. Dette har ingenting med LMK/klubbene og oppsigelsen av
avtalen med Tennant å gjøre. Forsikringsselskapet har nemlig plikt til å
informere alle sine kunder om slike fusjoner som nevnt i brevet. LMK
Forsikring vil selv kontakte alle som har en LMK Forsikring om flyttingen
for å gi god informasjon, og svare på eventuelle spørsmål.

Forsikringsselskapet Gjensidige kjøpte Tennant for et par år siden, men
først nå tar de over Tennant med "hud og hår". Selskapet er lovpålagt å
opplyse sine kunder om denne type endringer. Dette betyr altså ingenting i
forhold til dine forsikringer i Tennant. Dette betyr heller ingenting for
LMK og klubbene.

Når det gjelder flyttingen blir alle som har LMK Forsikring kontaktet av de
som jobber med LMK Forsikring i det nye selskapet. De vil informere og svare
på spørsmål i tillegg til å høre om det kan legges inn eventuell oppdatert
informasjon om klubbtilhørighet, kjøretøy og annet som er relevant før
flytting av forsikringen(e). Det kan også være at noen ønsker å bli værende
igjen i Tennant selv om man da mister Helforsikringen og/eller de andre LMK
Forsikringene som Restaurering-, Lager-, Blivende Klassiker- og/eller
Oppstillingsforsikringen. Derfor blir det gjort på denne måten.

Du/dere behøver altså ikke gjøre noenting.

********************************************
Vennlig hilsen
LMK

+47 22 41 39 00
+47 92 80 93 99

Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo
www.lmk.no
 


20/8-2011

Ny partner for LMK Forsikring

LMK Forsikring blir et eget merkenavn fra 1.1.2012, og vil levere de anerkjente LMK-forsikringene i tillegg til så å si alle typer øvrige forsikringer – inkludert livsforsikring. Når du på nyåret ringer til oss, vil du høre: ”God dag, og velkommen til LMK Forsikring. Hva kan jeg hjelpe deg med?”

- Vi tror dette vil skape en høyere grad av identitet og trygghet, sier styreleder i LMK, Sven Olav Szallies. - Ikke minst for at LMK Forsikring vil være et kvalitetsmerke som vil følge deg i årene fremover. Og det gjelder ALLE typer skadeforsikringer som hus, hytte, reiseforsikring, båt, livsforsikring osv…

Hvilke endringer vil medlemmene oppdage?

- For å ta kjøretøy og vilkår så er Blivende Klassiker tilbake for MC-folket, sier en tydelig fornøyd Sven Olav Szallies. - I tillegg skal alle bilmerker og modeller inkluderes i ordningen som for BK vil være for kjøretøy mellom 15 og 30 år. Eiere av tunge kjøretøy vil også oppleve mange fordeler med den nye avtalen.

Hvorfor valgte LMK en type selskap som WaterCircles Norge AS fremfor Tennant og de andre tilbyderne?

- Vi følte at WaterCircles var det selskapet som kom oss raskt i møte, og som klart viste at de skjønte klubbmedlemmenes behov. Dette er et selskap som fra før har erfaringer med flytting av store forsikringsporteføljer som vår, noe som gir en ekstra trygghet. De har en god og langsiktig kontrakt med if… som er et av Norges aller største forsikringsselskap som blir den egentlige forsikringsgiver og risikobærer, understreker LMKs styreleder.

- Vi er også sikret en garantiprovisjon som øker hvert år. At sjefen sjøl er medlem i en LMK-klubb, og dermed vet hva vi motorhistoriske kulturbevarere holder på med er jo i seg selv svært positivt!

LMK eier porteføljen – altså kundene. Men hvordan merker disse selve overgangen?

- Vi er en seriøs organisasjon, og viser til at den eksisterende avtalen med Tennant til og med 31.12.2011 skal følges. Alle må likevel informeres om LMKs nye samarbeidspartner.
I utgangspunktet flytter medlemmene over til den nye ordningen uten å merke noe særlig til dette. Vår nye samarbeidspartner vil uansett kontakte alle for å gi god informasjon, og for å besvare eventuelle spørsmål.
De som ønsker å fortsette i Tennant, kan selvfølgelig reservere seg mot flytting. Medlemmer i klubber som ikke ønsker å bli oppringt av vår samarbeidspartner kan også kontakte LMK for å reservere seg mot dette.

Merk likevel at medlemmene primært kommer til å betale lavere premier enn før. I hvert fall ikke mer J! Grunnen til denne hyggelige opplysningen er at vår gruppe har en lavere skadeprosent enn Ola og Kari Nordmann generelt, i tillegg til at WaterCircles Norge AS har som et uttalt mål at Totalkunder i LMK Forsikring skal være de mest fornøyde kundene.
- Flere detaljer vil komme jevnlig i klubbladene utover høsten. Følg også med på www.lmk.no, oppfordrer Szallies.

Hva med den direkte kontakten med klubbene?

- Som i fjor høst, vil det også denne høsten bli avholdt et forsikringsseminar. Her vil deltakerne få vite det meste, både om de enkelte produktene mht vilkår og priser, og selve flytteprosessen i tillegg til veien videre utover i 2012.

Hva er våre største utfordringer?

- Det tror jeg må være å gi en jevn og grundig informasjon ut til medlemmene og klubbene, sier LMKs styreleder Sven Olav Szallies. - I tillegg til et tett samarbeid med vår nye forsikringspartner må vi også ha et godt samarbeid med alle klubbene og medlemsbladene. Dette er tross alt den største fordelen via LMK det enkelte klubbmedlem har tilgang til!Vår gode avtale gjør at vi f.eks. kan ta inn en Mercedes-Benz 2010 SLS AMG som Blivende Klassiker allerede i 2025, sier en fornøyd styreleder i LMK, Sven Olav Szallies.